برچسب شده با

برچسب شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران - شماره 237

«شهرام عدالتی» معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت تهران شد

مطالب/ «شهرام عدالتی» معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت تهران شد

                           
      «شهرام عدالتی» معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت تهران شد طی حکمی شهرام عدالتی رسما بعنوان معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران منصوب شد.
چهارشنبه 17 ارديبهشت 1399