برچسب شده با

برچسب شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران - شماره 236

قرارداد پیمانکاری احداث مخزن 40 هزار مترمکعبی تهران فسخ شد

مطالب/ قرارداد پیمانکاری احداث مخزن 40 هزار مترمکعبی تهران فسخ شد

                           
      قرارداد پیمانکاری احداث مخزن 40 هزار مترمکعبی تهران فسخ شد در جلسه شورای فنی استان تهران با تصویب اعضا قرارداد پیمانکاری احداث مخزن 40 هزار مترمکعبی تهران فسخ شد.
سه شنبه 16 ارديبهشت 1399
جلسه کمیسیون مناقصه خدمات نظافت سازمان برگزار شد

مطالب/ جلسه کمیسیون مناقصه خدمات نظافت سازمان برگزار شد

                           
      جلسه کمیسیون مناقصه خدمات نظافت سازمان برگزار شد جلسه کمیسیون مناقصات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در مورد انتخاب شرکت خدمات پشتیبانی و نظافت سازمان در سال 99برگزار شد.
سه شنبه 16 ارديبهشت 1399
اینفوگرافیک| نتیجه طرح آمارگیری از گاوداری های استان تهران

مطالب/ اینفوگرافیک| نتیجه طرح آمارگیری از گاوداری های استان تهران

                           
      اینفوگرافیک| نتیجه طرح آمارگیری از گاوداری های استان تهران معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران نتیجه طرح آمار گیری از گاوداری های استان تهران را منتشر کرد.
شنبه 13 ارديبهشت 1399
اینفوگرافیک| عملکرد معاونت آمار سازمان مدیریت تهران در سال1398

مطالب/ اینفوگرافیک| عملکرد معاونت آمار سازمان مدیریت تهران در سال1398

                           
      اینفوگرافیک| عملکرد معاونت آمار سازمان مدیریت تهران در سال1398 عملکرد معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در سال1398 منتشر شد.
شنبه 13 ارديبهشت 1399
فیلم| تشریح عملکرد دولت تدبیر و امید در استان تهران

مطالب/ فیلم| تشریح عملکرد دولت تدبیر و امید در استان تهران

                           
      فیلم| تشریح عملکرد دولت تدبیر و امید در استان تهران مجموعه کلیپ های تهران در مسیر توسعه با هدف تشریح عملکرد دولت تدبیر و امید در استان تهران ویژه دستگاه های اجرایی استان از شبکه های سیما پخش شد.
جمعه 12 ارديبهشت 1399
جلسه توجیهی تحویل گواهینامه صلاحیت موسسات آموزشی آن لاین برگزار شد

مطالب/ جلسه توجیهی تحویل گواهینامه صلاحیت موسسات آموزشی آن لاین برگزار شد

                           
      جلسه توجیهی تحویل گواهینامه صلاحیت موسسات آموزشی آن لاین برگزار شد مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از برگزاری جلسه توجیهی تحویل گواهینامه صلاحیت موسسات آموزشی به صورت آن لاین خبرداد.
سه شنبه 9 ارديبهشت 1399
گزارش ارزیابی عملکرد سال 1397 دستگاه های اجرایی استان تهران منتشر شد

مطالب/ گزارش ارزیابی عملکرد سال 1397 دستگاه های اجرایی استان تهران منتشر شد

                           
      گزارش ارزیابی عملکرد سال 1397 دستگاه های اجرایی استان تهران منتشر شد معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از انتشار گزارش ارزیابی عملکرد سال 1397 دستگاه های اجرایی استان تهران خبرداد.
يکشنبه 7 ارديبهشت 1399
وضعیت نیروی انسانی دستگاه های اجرایی استان تهران منتشر شد

مطالب/ وضعیت نیروی انسانی دستگاه های اجرایی استان تهران منتشر شد

                           
      وضعیت نیروی انسانی دستگاه های اجرایی استان تهران منتشر شد معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از انتشار کتاب وضعیت نیروی انسانی دستگاه های اجرایی استان تهران در ابتدای سال 1397 خبرداد.
يکشنبه 7 ارديبهشت 1399
تعیین و تکلیف طرح هادی 150 روستا دستور شورای برنامه ریزی استان تهران

مطالب/ تعیین و تکلیف طرح هادی 150 روستا دستور شورای برنامه ریزی استان تهران

                           
      تعیین و تکلیف طرح هادی 150 روستا دستور شورای برنامه ریزی استان تهران طرح اتصال کمربندی جنوبی ورامین به کمربندی قرچک در شورای برنامه ریزی استان تهران تصویب شد.
دوشنبه 1 ارديبهشت 1399
تعیین و تکلیف طرح هادی 150 روستا دستور شورای برنامه ریزی استان تهران

مطالب/ تعیین و تکلیف طرح هادی 150 روستا دستور شورای برنامه ریزی استان تهران

                           
      تعیین و تکلیف طرح هادی 150 روستا دستور شورای برنامه ریزی استان تهران طرح اتصال کمربندی جنوبی ورامین به کمربندی قرچک در شورای برنامه ریزی استان تهران تصویب شد.
دوشنبه 1 ارديبهشت 1399