برچسب شده با

برچسب شده با ساخت 3 پایانه صادراتی ویژه محصولات کشاورزی استان تهران

ایجاد 3 پایانه صادراتی ویژه محصولات کشاورزی استان تهران

مطالب/ ایجاد 3 پایانه صادراتی ویژه محصولات کشاورزی استان تهران

                           
      ایجاد 3 پایانه صادراتی ویژه محصولات کشاورزی استان تهران رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران گفت: سه پایانه صادراتی ویژه محصولات کشاورزی استان تهران در سه نقطه تاسیس می شود تا هزینه های فروش کاهش و نظارت ها افزایش یابد.
دوشنبه 9 اسفند 1395