برچسب شده با

برچسب شده با کشاورزی

مصوبه اقتصاد مقاومتی؛ افزایش تراکم کاشت ذرت علوفه ای در پیشوا

مطالب/ مصوبه اقتصاد مقاومتی؛ افزایش تراکم کاشت ذرت علوفه ای در پیشوا

                           
      مصوبه اقتصاد مقاومتی؛ افزایش تراکم کاشت ذرت علوفه ای در پیشوا براساس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران، پروژه تغییر در آرایش و تراکم کاشت در تولید ذرت علوفه ای در شهرستان پیشوا، تا پایان سال 98 اجرا می شود.

يکشنبه 13 مرداد 1398
استان تهران رتبه برتر کشور در تولیدات کشاورزی

مطالب/ استان تهران رتبه برتر کشور در تولیدات کشاورزی

                           
      استان تهران رتبه برتر کشور در تولیدات کشاورزی استاندار تهران گفت: استان تهران در زمینه تولید 12 محصول کشاورزی رتبه اول تا سوم کشور را دارد.
پنجشنبه 29 تير 1396
ایجاد 3 پایانه صادراتی ویژه محصولات کشاورزی استان تهران

مطالب/ ایجاد 3 پایانه صادراتی ویژه محصولات کشاورزی استان تهران

                           
      ایجاد 3 پایانه صادراتی ویژه محصولات کشاورزی استان تهران رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران گفت: سه پایانه صادراتی ویژه محصولات کشاورزی استان تهران در سه نقطه تاسیس می شود تا هزینه های فروش کاهش و نظارت ها افزایش یابد.
دوشنبه 9 اسفند 1395
هاشمی: استان تهران در تولید 4 محصول کشاورزی رتبه ممتاز دارد

مطالب/ هاشمی: استان تهران در تولید 4 محصول کشاورزی رتبه ممتاز دارد

                           
      هاشمی: استان تهران در تولید 4 محصول کشاورزی رتبه ممتاز دارد استاندار تهران گفت: در سال جاری 5.5 میلیون تن محصولات کشاورزی در استان تهران تولید شده که نزدیک به 4.8 درصد کل محصولات تولید شده در سطح کشور است.
دوشنبه 9 اسفند 1395