تاریخ : سه شنبه 16 آذر 1395
کد 540

پیش بینی رشد 8 درصدی درآمدهای استان تهران در لایحه بودجه 96

معاون هماهنگی برنامه و بودجه استان تهران گفت: بر اساس لایحه پیشنهادی دولت در سال 1396 میزان درآمد استان تهران با رشد 8 درصد نسبت به سال گذشته 41 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

نوربخش عسکری در گفتگو با سعیده حسن خانی خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان برنامه و بودجه استان تهران، درباره درآمدهای  استان در سال جاری و بودجه سال آینده گفت: درآمدهای استان تهران در قانون بودجه سال 1395 به میزان 18 هزار و چهارصد و شصت و چهار میلیارد تومان ( 384642811 میلیون ریال) مصوب شد که از این میزان 38 هزار میلیارد تومان درآمدهای عمومی (382764881 میلیون ریال) و 187 میلیارد تومان ( 1878930 میلیون ریال) از محل درآمدهای اختصاصی مصوب و ابلاغ شد.

معاون هماهنگی برنامه و بودجه استان تهران گفت: در 7 ماه سال 95 ، 85 درصد درآمدهای عمومی و 72 درصد درآمدهای اختصاصی استان محقق شد.

عسکری ادامه داد: بر اساس لایحه پیشنهادی دولت در سال 1396 میزان درآمد استان تهران با رشد 8 درصد نسبت به سال گذشته 41 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که از این میزان، چهل هزار و هشتصد و بیست و سه میلیارد تومان (408230041 میلیون ریال) از محل درآمدهای عمومی و 246 میلیارد تومان از محل درآمدهای اختصاصی پیش بینی شده است.