تاریخ : چهارشنبه 6 فروردين 1399
کد 3156

مقايسه تطبيقی لايحه بودجه ۱۳۹۹ با مصوبه‌های كميسيون تلفيق منتشر شد

سازمان برنامه و بودجه کشور مقايسه تطبيقی لايحه بودجه ۱۳۹۹ با مصوبه‌های كميسيون تلفيق منتشر کرد.

به گزارش پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران امور مجلس معاونت مجلس و توسعه منطقه‌اي سازمان برنامه و بودجه کشور با هدف آگاهي افكار عمومي، گزارش مقايسه تطبيقي لايحه بودجه بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور با مصوبات كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي را منتشر كرد.

بر اساس این گزارش می توانید متن کامل این گزارش را اینجا دانلود کنید.