تاریخ : شنبه 24 اسفند 1398
کد 3120

«ترکی» معاون ستاد فرماندهی مدیریت بیماری «کرونا» شد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران طی حکمی بعنوان معاون پشتیبانی و بودجه ستاد فرماندهی عملیات مدیریت بیماری کرونا در استان تهران منصوب شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران دکتر علیرضا زالی فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در استان تهران طی حکمی نعمت االه ترکی را بعنوان معاون پشتیبانی و بودجه این ستاد منصوب کرد.

در این حکم آمده است: انتظار می رود با بهره گیری از افراد متخصص و صاحب نظر نهایت سعی و تلاش خود را برای انجام وظایف محوله و ارائه روزانه گزارش نتایج پیگیری ها و اقدامات انجام شده به اینجانب معمول فرمائید.