تاریخ : سه شنبه 20 اسفند 1398
کد 3114

جلسه بازگشایی پاکت های مناقصه تامین خودرو سازمان برگزار شد

معاون مالی و اداری سازمان گفت: جلسه بازگشایی پاکت های مناقصه گران شرکت کننده در مناقصه تامین خودرو نقلیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران سال برای 1399 برگزار شد.

علی کرمی پور در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: جلسه بازگشایی پاکت های مناقصه گران شرکت کننده در مناقصه تامین خودرو نقلیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران سال برای 1399 در تاریخ 20/12/1398 با حضور اعضای کمیسیون مناقصه، مشاور مالی، نماینده حراست و نمایندگان شرکت های مناقصه گر در دفتر مدیر اداری، مالی و پشتیبانی سازمان برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه ضمن بررسی پاکت های مناقصه گران، شرکت لوتوس یادگار با پایین ترین قیمت پیشنهادی به عنوان برنده انتخاب گردید و مراتب جهت پذیرش برنده و تحویل ضمانت نامه حسن انجام کار و  انعقاد قرارداد در سامانه تدارکات به شرکت برنده اعلام می گردد.