تاریخ : يکشنبه 11 اسفند 1398
کد 3087

بولتن خبری الکترونیکی سازمان مدیریت تهران| شماره 1

بولتن خبری الکترونیکی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران نخستین شماره بولتن الکترونیکی خبری سازمان مدیریت تهران منتشر شد.

اینجا دانلود کنید