تاریخ : دوشنبه 5 اسفند 1398
کد 3050

گزارش دورهمی بازنشستگان سازمان مدیریت تهران با "ترکی"

در این جلسه موضوعات رفاهی و تفریحی ویژه خانواده بازنشستگان مطرح شد و ترکی دستوراتی را صادر کرد. در پایان این جلسه عکس یادگاری به رسم یادبود گرفته شد.

به گزارش پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران به دعوت نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت تهران بازنشستگان سازمان میهمان ساختمان مصدق شمالی بودند. 

البته با توجه به تجربه و سوابق کارشناسان و مدیران بازنشسته باید گفت که این بار ترکی میهمان بود ... با این حال نخستین فردی که در سالن جلسات پیش از همه حاضر شد رئیس سازمان بود و پس از آن میهمانان یکی پس از دیگری وارد طیقه دهم سازمان شدند.

با دیدن رئیس سازمان میهمانان تعجب می کردند! چون معمولا در این جلسات پس از حضور تمامی دعوت شدگان رئیس وارد می شود! ترکی در این جلسه بیشتر می خواست بازنشستگان سخن بگویند و از دیدگاه ها، نظرات و پیشنهادات آنها استفاده کند.

از این رو در ابتدای جلسه یک به یک ریش سفیدان و گیس سفیدان سازمان خودرا معرفی کردند. از چه سالی وارد سازمان شدند؟ ... در کدام شهرها خدمت کردند؟ ...

فضای صمیمی موجب شد تا آقای هوشمند فینی (بازنشسته قدیمی سازمان) با ترکی شوخی کند و بگوید: زمانی که شما به دنیا آمد (1345) من در حال آمارگیری نفوس و مسکن کشور بودم. ترکی هم گفت: اتفاقا من هم داشتم به همین فکر می کردم که جای تامل دارد.

وقتی نوبت به درد و دل ها و مشکلات بازنشستگان سازمان مدیریت تهران رسید یکی از عزیزان با صدای بلند گفت: آقای ترکی ... ما هیچ چیزی از شما و دولت نمی خواهیم... فقط می خواهیم حرمت ریش سفید و گیس سفید ما حفظ شود و خانواده ما بدانند هنوز هم می شود از تجربه ما استفاده کرد.

ترکی گفت: حرف دل ما را می زنید. من هم شاید به زودی بازنشست شوم چون 32 سال خدمت کردم. تجربیاتی که شما عزیزان دارید گنجینه است و دستور می دهم تمامی معاونت ها و بخش های سازمان در امورات مرتبط با تخصص شما از نظرات شما استفاده کنند و قطعا شما پیشنهادات و راهکارهای خوبی دارید. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: هر فصل یک نشست با هم داشته باشیم. 

هر کاری داشتید حتی درد و دل تماس یا پیامک به من بزنید. این ساختمان و اتاق هم متعلق به شماست برای جلساتتان می توانید استفاده کنید. یکی از بازنشستگان گفت: همین که شما در جلسه ما حضور دارید برای ما کافی است و بسیار متشکرم... 
در این جلسه موضوعات رفاهی و تفریحی ویژه خانواده بازنشستگان مطرح شد و ترکی دستوراتی را صادر کرد. در پایان این جلسه عکس یادگاری به رسم یادبود گرفته شد.

گزارش تصویری