تاریخ : جمعه 9 بهمن 1394
کد 15

نرخ مالیات کارکنان دولت و کسبه در سال آینده افزایش نمی یابد

بر اساس لایحه بودجه سال آینده نرخ مالیات کارکنان دولت و کسبه افزایش نخواهد یافت ، در عین حال میزان درآمدهای مالیاتی در سال 95 نسبت به امسال 14.4 درصد رشد خواهد داشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران؛ محمدباقر نوبخت در نشستی خبری پیرامون لایحه بودجه سال 1395 در محل این سازمان ، اظهار داشت :درآمد های مالیاتی در سال 95 معادل یکهزار و یکصد هزار میلیارد ریال ( 101 هزار میلیارد تومان ) است ، در حالی که این رقم در سال 94 برابر با 880 هزار میلیارد ریال ( 88 هزار میلیارد تومان) مصوب شد و بنابراین میزان درآمدهای مالیاتی در سال آینده به میزان 14.4 درصد نسبت به امسال رشد خواهد داشت.

به گفته وی ، افزایش میزان مالیات ها در سال آینده ناشی از لغو معافیت های مربوطه است ،ضمن اینکه بسیاری از نهادها به شکل قانونی از پرداخت مالیات معاف بودند که این معافیت لغو شده و تعدادی از مودیان نیز شناسایی نشده بودند و قرار است توسط سازمان امور مالیاتی مورد شناسایی قرار گیرند.

تلاش دولت برای تسویه بدهی بازنشستگان در سال 95

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی درباره پاداش خدمت بازنشستگان در سال 95 نیز گفت: براساس قانون بودجه امسال ، در این زمینه پیش بینی صورت نگرفته بود ، اما در لایحه بودجه سال 95 معادل چهل وپنج هزار میلیارد ریال (چهار هزار و 500 میلیارد تومان) است ،چنانچه بیش از این رقم نیاز باشد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی اختیار دارد تا 10 درصد از محل جابه جایی اعتبارات به هر ردیفی اضافه کند ، بنابراین می توان این رقم را به پنجاه هزار میلیارد ریال (پنج هزار میلیارد تومان) افزایش داد.

وی اظهار امیدواری کرد: براساس پیش بینی های لازم در سال آینده دولت یازدهم بدهی به بازنشستگان نداشته باشد.

کسری بودجه در لایحه سال 95 وجود ندارد

رییس سازمان و مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرد: بودجه کشور در سال 95 کسری ندارد و افزود: تلاش شده تا میزان هزینه ها و درآمدهای دولت با یکدیگر در یک تراز قرار گیرند.

وی رقم کل بودجه سال 95 را 9 هزار و 530 هزار میلیارد ریال ( 953 هزار میلیارد تومان) اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به بودجه سال 94 به میزان 12.5 درصد رشد نشان می دهد.

به گفته وی ، بودجه عمومی کشور نیز سه هزار و 70 هزار میلیارد ریال ( 307 هزار میلیارد تومان) با رشد 12 درصد و بودجه شرکت های دولتی 6 هزار و 820 هزار میلیارد ریال ( 682 هزار میلیارد تومان) رشد 13.3 درصدی خواهد داشت.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی درباره منابع بودجه سال آینده گفت: دربخش منابع عمومی این رقم دو هزار و 670 هزار میلیارد ریال (267 هزار میلیارد تومان) دارای رشد 13.2 درصدی و در بخش منابع اختصاصی 400 هزار میلیارد ریال (40 هزارمیلیارد تومان) رشد 4.9 درصد پیش بینی شده است.

وی رقم مصارف بودجه سال 95 را دو هزار و 670 هزار میلیارد ریال (267 هزار میلیارد تومان ) اعلام کرد و گفت: عمده منابع اصلی کشور نفت و مالیات است ضمن اینکه بر اساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باید سهم مالیات ها در منابع کشور افزایش و سهم درآمدهای نفتی کاهش یابد.

نوبخت گفت: منابع عمومی بودجه 1394 برابر با دو هزار و 360 هزار میلیارد ریال ( 236 هزار میلیارد تومان ) است که رشد 13 درصدی برای سال 95 یافته است. همچنین میزان درآمدها در لایحه بودجه سال جاری، یکهزار و 280 هزار میلیارد ریال (128 هزار میلیارد تومان) است و در سال 95 با 15.6 درصد رشد، به رقم یکهزار و 490 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

وی با بیان اینکه منابع کشور از بخش درآمدها منابع حاصل از واگذاری سرمایه ای و همچنین منابع واگذاری مالی تامین می شود ،گفت: واگذاری دارایی های سرمایه ای در بودجه 95 بالغ بر 730 هزار میلیارد ریال (73 هزار میلیارد تومان) پیش بینی شده که نسبت به رقم 560 هزار میلیارد ریال (56 هزار میلیارد تومان) بودجه سال 94 حدود 29.3 درصد رشد پیدا می کند.

به گفته رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ، دولت مصمم است از طرح های نیمه تمامی که در کشور وجود دارد با واگذاری به بخش غیردولتی 30 هزار میلیارد ریال ( سه هزار میلیارد تومان) طریق منابع کسب کند.