گفتگو
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

اجرای طرح آمارگیری «گذران وقت» تهرانی ها

اجرای طرح آمارگیری «گذران وقت» تهرانی ها معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از اجرای طرح آماری گذران وقت در استان تهران خبر داد.
شنبه 17 اسفند 1398

سند چشم انداز BIM سال آینده تدوین و تصویب می شود

سند چشم انداز BIM سال آینده تدوین و تصویب می شود معاون نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: سند چشم انداز BIM نیمه دوم سال 99 تدوین و تصویب خواهد شد.
شنبه 17 اسفند 1398

فروردین 3 هزار کارمند جدید وارد دستگاه های اجرایی استان تهران می شوند

فروردین 3 هزار کارمند جدید وارد دستگاه های اجرایی استان تهران می شوند معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: فروردین ماه سال آینده 3 هزار کارمند جدید وارد دستگاه های اجرایی استان تهران می شود.
شنبه 17 اسفند 1398

آغازمرحله دوم بازدید میدانی از میز خدمت دستگاه های اجرایی استان

آغازمرحله دوم بازدید میدانی از میز خدمت دستگاه های اجرایی استان معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از آغاز مرحله دوم بازدید میدانی میز خدمت 39 دستگاه اجرایی خبر داد.
يکشنبه 4 اسفند 1398

ثبت خوشه ها و نواحی صنعتی و تولیدی در روستاهای استان تهران

ثبت خوشه ها و نواحی صنعتی و تولیدی در روستاهای استان تهران رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: خوشه ها و نواحی صنعتی و تولیدی درروستاهای استان تهران ثبت می شود.
شنبه 26 بهمن 1398

جلسه کمیته مناقصات برگزار شد|ارزیابی کیفی 6 شرکت کننده

جلسه کمیته مناقصات برگزار شد|ارزیابی کیفی 6 شرکت کننده مدیر اداری، مالی و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: جلسه کمیسیون خرید خدمات مشاوره ویژه نقشه های بلوک شهری و روستایی با ارزیابی کیفی 6 شرکت کننده برگزار شد.
شنبه 26 بهمن 1398

جندقیان: سند توسعه روستایی استان تهران باید دقیق اجرا و نظارت شود

جندقیان: سند توسعه روستایی  استان تهران باید دقیق اجرا و نظارت شود معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری ها گفت: برنامه‌های ما شکل اجناس داخل انباری کارخانه را پیدا کرده ، خیلی از برنامه‌های داخل انباری منقضی شده و ما فقط از آخرین برنامه‌هایی که ارائه شده است صحبت می کنیم.
سه شنبه 22 بهمن 1398

گفتگو| بختیاری: تصفیه خانه ششم تهران سال آینده به بهره برداری می رسد

گفتگو| بختیاری: تصفیه خانه ششم تهران سال آینده به بهره برداری می رسد مدیرعامل آبفای استان تهران گفت: تصفیه‌خانه ششم آب تهران که برای تهران بسیار حیاتی است تا پایان خردادماه سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.
چهارشنبه 9 بهمن 1398

کرد بچه: در دنیا فرارمالیاتی جرم جنایی است| انقباضی ترین بودجه بسته شد

کرد بچه: در دنیا فرارمالیاتی جرم جنایی است| انقباضی ترین بودجه بسته شد مشاور رييس سازمان برنامه و بودجه می گوید: بهترین راهکار در این فصل از درآمد و هزینه کشور (شرايط تنگدستی) اتکا به درآمدهاي مالياتي و حذف يا كاهش معافيت‌ها است.
سه شنبه 1 بهمن 1398

بررسی راهکارهای کارگروه مصالح برای مقابله با ریزش آوار در زلزله

بررسی راهکارهای کارگروه مصالح برای مقابله با ریزش آوار در زلزله معاون نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: در جلسه کارگروه مصالح و صنعت ساخت شورای فنی استان تهران درباره مهار آوار در زمان زلزله و استفاده از قیر استاندارد بحث و بررسی شد.
شنبه 28 دي 1398