برچسب شده با

برچسب شده با نقشه

چالش های پروژه های عمرانی در کشور؛ تحول در صنعت ساخت و ساز با BIM

مطالب/ چالش های پروژه های عمرانی در کشور؛ تحول در صنعت ساخت و ساز با BIM

                           
      چالش های پروژه های عمرانی در کشور؛ تحول در صنعت ساخت و ساز با BIM معاون نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران چالش های پیش روی پروژه های عمرانی در کشور را تشریح کرد و از تحول در صنعت ساخت و ساز با روش BIM گفت.
شنبه 28 ارديبهشت 1398
گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران در شهرستان قرچک

مطالب/ گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران در شهرستان قرچک

                           
      گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران در شهرستان قرچک جلسه کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران در کمیته برنامه ریزی شهرستان قرچک با محوریت نقش این شهرستان در توسعه آینده تهران برگزار شد.
شنبه 30 بهمن 1395
طی سه ماه آینده مشکل زیرساخت  قرچک برطرف می شود

مطالب/ طی سه ماه آینده مشکل زیرساخت قرچک برطرف می شود

                           
      طی سه ماه آینده مشکل زیرساخت  قرچک برطرف می شود رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت: طی سه ماه آینده مشکل زیرساخت قرچک برطرف می شود.
شنبه 5 تير 1395