تاریخ : دوشنبه 16 اسفند 1395
کد 728

بررسی سند برنامه ششم توسعه استان در آخرین جلسه شورای برنامه ریزی سال95

سرپرست معاونت توسعه و برنامه ریزی استان تهران از بررسی سند برنامه ششم توسعه استان تهران در دوازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران خبر داد.

شهرام عدالتی در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان برنامه و بودجه استان تهران؛ با اشاره به برگزاری آخرین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران در سال 95 گفت: برنامه های توسعه ای استان تهران طی سال های 1396تا 1400 با توجه به برنامه ششم توسعه کشور، سیاست اقتصاد مقاومتی متناظر با برش استانی و تمام احکام و اسناد با اهمیت استانی ( آمایش و سند توسعه و ...) تعیین تکلیف می شود.

عدالتی تاکید کرد: این رویکرد در تدوین برنامه به شکلی خواهد بود که امکان رصد و پایش تحقق اهداف طی سال های برنامه ششم توسعه در استان تهران میسر شده و شرایطی فراهم شود تا همه دستگاه های اجرایی و حتی نهادهای غیردولتی، شهرداری ها، دهیاری ها، ضمن مشارکت در تحقق اهداف برنامه، تکالیف و ماموریت های خود را تعیین کنند.