تاریخ : چهارشنبه 11 اسفند 1395
کد 725

طرح مسکن اجتماعی ویژه خانواده هایی با دو عضو معلول است

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: به سبب دشواری های پیش روی طرح مسکن مهر، درخصوص مسکن اجتماعی تنها برای خانواده های با دو معلول اقدام شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان برنامه و بودجه استان تهران؛ نادر محمدزاده در حاشیه شورای مسکن استان در جمع خبرنگاران گفت: 320 هزار واحد مسکن مهر در تهران وجود دارد که تنها 100 هزار واحد آن باقی مانده است .

وی افزود: 20 درصد کل واحدهای مسکن مهر تهران متعلق به شهر جدید پردیس است که واگذار نشده اند.

محمدزاده اضافه کرد : 65 هزار واحد از 100 هزار واحد باقیمانده مسکن مهر متعلق به شهر جدید پردیس است.

وی درباره مسکن های اجتماعی نیز گفت: این مسکن ها برای خانواده هایی با دو عضو معلول و بیشتر با همکاری سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن تهیه می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران افزود: به سبب دشواری های پیش روی طرح مسکن مهر، درخصوص مسکن اجتماعی تنها برای خانواده های با دو معلول اقدام شده است.