رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران و دبیر ستاد استقرار بودجه ریزی بر مبنای عملکرد استانهای کشور گفت: در راستای اجرای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مقرر است، هر سال بودجه سالانه 20 درصد دستگاه‌های اجرایی بر مبنای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تهیه و اجرا شود.

نعمت الله ترکی  از برگزاری نشست آموزشی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان‌های سراسر کشور با حضور 1200 نفر از 31 استان در محل هتل استقلال خبر داد و افزود: در این نشست که با حضور معاونان و کارکنان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی 31 استان و مدیران کل، معاونان و کارکنان 6 دستگاه اجرایی، ادارات کل بهزیستی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پزشکی قانونی، هواشناسی و تبلیغات اسلامی برگزار شد، سامانه استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و نحوه ورود اطلاعات به منظور محاسبه قیمت تمام شده خدمات دستگاه‌های اجرایی و درج اطلاعات آنها در لایحه بودجه سال 1397 تشریح شد.

وی افزود: این نشست روز سه‌شنبه با حضور 5 دستگاه اجرایی دیگر شامل ادارات کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، استاندارد و حوزه هنری ادامه خواهد داشت.

وی تاکید کرد: براساس قانون برنامه ششم توسعه، مقرر شده است هر سال بودجه سالانه 20 درصد دستگاه‌های اجرایی بر مبنای بودجه‌ریزی مبنی بر عملکرد تهیه و اجرا شود