تاریخ : چهارشنبه 4 اسفند 1395
کد 702

اطلاعات استان تهران به روز شد/انجام 25 طرح آماری در سال95

معاون آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه استان تهران عملکرد یکساله معاونت متبوع خود را تشریح کرد.

مسعود افشین در گفتگو با سعیده حسن خانی خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان برنامه و بودجه استان تهران درباره عملکرد یکساله معاونت آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه استان تهران گفت: این معاونت در چهار بخش تهیه حساب های اقتصادی، تهیه آمارهای ثبتی، اجرای طرح های آماری (سرشماری) و تهیه نقشه و اطلاعات مکانی به طور مشخص فعالیت می کند.

وی ادامه داد: تاکنون 72 گزارش در زمینه های مختلف اقتصادی، کشاورزی، دولت و خدمات کسب و کار (سال 93) در حال جمع بندی نهایی است و به مرکز آمار ارسال می شود.

افشین گفت: سالنامه آماری 1394 با همکاری 160دستگاه اداری استان جمع بندی و منتشر شد. این سالنامه که مجموعه طرح های آماری را در بر می گیرد منبع کاملی برای برنامه ریزی استانی است.

 معاون آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه استان تهران به طرح های آماری معاونت متبوع خود اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال 95،  25 عنوان طرح آماری در زمینه های مختلف صنعتی، کشاورزی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی اجرا کردیم که ماهانه، فصلی و پروژه ای اجرا شده اند.این اطلاعات پرحجم و دارای اهمیت بوده و منبع اطلاعات آماری استان هستند.

وی افزود: بخش دیگر فعالیت های معاونت آمار و اطلاعات تهیه نقشه و اطلاعات مکانی است که بخشی از آن در مباحث آمایش مورد استقاده قرار می گیرد و  همکاران ما در واحد نقشه فعالیت اجرایی مرتبط بر سرشماری را از سال 91 با بهنگام کردن نقشه ها آغاز کردند و تا سال 94 این نقشه ها بهنگام شد. این نقشه ها در سرشماری سال 95 استفاده شدند و با توجه به تغییرات مستمری که در ساخت و سازهای شهری و روستایی در استان داریم تنها 4 درصد از نقشه ها نیاز به اصلاح داشت.

افشین در ادامه به سرشماری سال 95 اشاره کرد و گفت: برنامه ریزی این طرح بزرگ آماری از مردادماه آغاز شد. پس از آن تبلیغات، جذب نیرو 17 هزار نفری، آموزش و اجرا انجام گرفت.با مدیریت رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و با هماهنگی تمام دستگاه های اداری بویژه شهرداری ها و فرمانداری ها استان تهران به عنوان استان برتر انتخاب و معرفی شد.

وی اضافه کرد: حدود 8 میلیون تهرانی و حدود 12 میلیون نفر در استان تهران در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 95 آمارگیری شدند که آمار دقیق آن ها در نیمه دوم اسفند ماه از سوی مرکز آمار ایران منتشر می شود.

*عناوین طرح های آماری معاونت آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه استان تهران در سال 1395

1- طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی 1395 (ماهانه)

2- طرح آمارگیری نیروی کار  1395 (فصلی)

3- طرح آمارگیری از پروانه های ساختمانی (ماهانه)

4-طرح های پنج گانه آمارگیری "خدمات پشتیبانی حمل و نقل" ویژه حساب های ملی 1395 (پروژه ای)

5- طرح های آمارگیری از کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر 1395 (پروژه ای)

6- طرح های آمارگیری از مصرف حامل های انرژِی و ویژگی های محیط زیست خانوارهای شهری 1395 (پروژه ای)

7- طرح آمارگیری از معادن در حال بهره برداری کشور 1395 (پروژه ای)

8- تکمیل طرح آمارگیری از فعالیت های فرهنگی خانوار 1394 (پروژه ای)

9- طرح آمارگیری از گردشگران ملی فصل بهار 1395 (فصلی)

10- بهنگام سازی و اخذ چارچوب از دستگاه های استان 1395 (پروژه ای)

11- طرح آمارگیری از گاوداری های صنعتی (پروژه ای)

12- طرح جمع آوری کشتار دام  1395 ( ماهانه)

13- طرح آمارگیری از موسسات پرورش مرغ مادر و موسسات جوجه کشی  1395 (پروژه ای)

14- طرح آمارگیری از قیمت و مقدار تولیدکننده محصولات صنعتی (فصلی)

15- آمارگیری از قیمت و مقدار محصولات معدنی (فصلی)

16- طرح آمارگیری از قیمت تولیدکننده نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران (فصلی)

17- طرح آمارگیری از قیمت تولیدکنننده بخش خدمات (فصلی)

18- طرح آمارگیری از قیمت تولید کننده محصولات گاودار های صنعتی (فصلی)

19- طرح آمارگیری از قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری های صنعتی (فصلی)

20- طرح آمارگیری از قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات محصولات کشاورزی (فصلی)

21- طرح آمارگیری از اجاره بهای واحدهای مسکونی استیجاری (ماهانه)

22- طرح آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری (ماهانه)

23- طرح آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی (ماهانه)

24- طرح آمارگیری از فعالیت های تحقیق و توسعه 1395 (پروژه ای)

25- طرح آمارگیری جامع بازرگانی و خدمات 1395 (پروژه ای)

26- فهرست برداری نمونه پایه آمارگیری های خانواری در مناطق شهری 1395 (پروژه ای)

27- آمارگیری از قیمت و مقدار محصولات معدنی (فصلی)

28- طرح آمارگیری از قیمت تولید کننده نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران (فصلی)

29- طرح آمارگیری از قیمت تولید کننده بخش خدمات (فصلی)

30- طرح آمارگیری از قیمت تولید کننده محصولات گاودارهای صنعتی (فصلی)

31- طرح آمارگیری از قیمت تولید کننده محصولات مرغداری های صنعتی (فصلی)

32- طرح آمارگیری از قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات محصولات کشاورزی (فصلی)

33- طرح آمارگیری از اجاره بهای واحدهای سکونی استیجاری (ماهانه)

34- طرح آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری (ماهانه)

35- طرح آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی (ماهانه)

36- تهیه سالنامه آماری استان 1394 (جاری)

37- تهیه حساب های منطقه ای و ملی قطعی سال 1392 (جاری)

38- بهنگام رسانی فایل جغرافیایی (جاری)

39- فعالیت های نقشه مرتبط با سرشماری ( بهنگام رسانی، حوزه بندی، اتصال کدپستی و ...) (جاری)

40- تغذیه و بروزرسانی صفحات اطلاعات استانی درگاه ملی آمار (جاری)

41- انجام طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 در استان تهران

42- کسب رتبه اول کشور در طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395