تاریخ : دوشنبه 2 اسفند 1395
کد 699

گزارش مقدماتی سرشماری سال95 نیمه اسفندماه منتشر می شود

گزارش مقدماتی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 نیمه اسفندماه سال جاری از سوی مرکز آمار ایران منتشر می شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان برنامه و بودجه استان تهران؛ گزارش مقدماتی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 کل کشور به تفکیک استان ها در نیمه دوم اسفند ماه منتشر می شود.

این گزارش که در آن تعداد خانوارها، تعداد جمعیت شهری و روستایی به تفکیک شهرستان ها آورده می شود با مشارکت و همکاری ستاد سرشماری استان های سراسر کشور و تدوین نهایی مرکز آمار ایران تولید شده است.

گفتنی است؛ سرشماری نفوس و مسکن در سال 95 به دو شکل اینترنتی و حضوری انجام گرفت. سرشماری اینترنتی از سوم  و سرشماری حضوری از 25 مهر ماه 95 آغاز شد. مرکز آمار ایران ثبت نام اینترنتی هشت میلیون و 881 هزار خانوار را هدف گذاری کرده بود که با استقبال گسترده مردم از این روش آمارگیری مشارکت 11 میلیون و 67 هزار و 137 خانوار به ثبت رسید.