تاریخ : سه شنبه 19 بهمن 1395
کد 665

تهیه سامانه رصد سند آمایش استان تهران/بخش غیر دولتی هم وارد می شود

سرپرست معاونت توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از تهیه سامانه رصد و پایش سند آمایش استان تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران؛ یازدهمین جلسه کارگاه تدوین سند آمایش به ریاست شهرام عدالتی سرپرست معاونت توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، خزایی مشاور طرح و حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی برگزار شد.

دستورکار این جلسه ادامه تدوین فصل ششم آمایش، آینده نگاری استان تهران و تشریح پیشران ها و عوامل کلیدی در این فصل بود.

در ابتدای این جلسه خزایی طی گزارشی به تبیین موضوع پیشران ها، عوامل کلیدی و مفهوم آینده نگاری برای سرزمین تهران پرداخت.

براساس این گزارش، واژه پیشران معادل driver، به معنای دیگر شکل دهنده است که آینده را شکل می دهد. در تدوین سند آمایش نباید سیستم را بسته تصور و عوامل کلیدی را دسته بندی کرد. چرا که اگر سیستم بسته را در نظر بگیریم عوامل کلیدی به ذهن کارشناس تحمیل می شود. بنابراین باید نگاهمان را در آمایش سرزمینی چون تهران گسترده تر از اهداف در نظر گرفته کنیم تا به منظور نهایی خود برسیم. فراموش نشود که در آینده نگاری عدم قطعیت وجود دارد که نشان می دهد عوامل آینده نگاری نامشخص است و هیچ پیش بینی دقیقی از 20 سال آینده تهران قطعی نیست.

در ادامه بحث آینده نگاری خزایی به مبحث چشم انداز در سند آمایش پرداخت. به گفته وی چشم انداز در ایران محصول اولیه عنوان شده در حالی که پس از نوشتن سناریو باید آینده و چشم انداز را معرفی کرد.

وی می گوید: نمی دانم بر اساس چه منطقی و چه منابعی چشم انداز را محصول اولیه تعریف می کنند در حالی که محصول نهایی طرح است و دقیق نیست. به تعبیری دیگر چون آینده قطعیت ندارد 4 سناریو آینده نگاری تعریف می شود که هر کدام متفاوت و مستقل است. حال باید براساس شاخص ها مشخص کرد که کدام سناریوی مطرح شده به وضعیت تهران نزدیک تر است و چه کار باید کرد؟

در ادامه سرپرست معاونت توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اعلام کرد  به منظور فهم مشترک از آینده نگاری، تبیین چشم انداز ماموریت ها و تکالیف اسناد علمی و پژوهشی مرتبط در اختیار نمایندگان دستگاه های اجرایی قرار گیرد.

عدالتی به مفاهیم آمایش در دهه 50 و تصویب تهیه اسناد توسعه ملی در هیات دولت در دهه 80 اشاره کرد و گفت: سند توسعه ملی استان تهران در این دهه به تصویب وزیران رسیده و ماموریت ها، تکالیف سرزمینی و ساختاری استان تبیین شده است. بنابراین ضروری است تا این تکالیف مورد مطالعه، مداقه و توجه همه دست اندرکاران سند آمایش استان هم قرار گیرد.

سرپرست معاونت توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اضافه کرد: ایران به 9 منطقه آمایشی تقسیم بندی شده و تهران در این تقسیم بندی در کنار استان های قزوین، زنجان، البرز، قم، مرکزی و زنجان قرار گرفته است. نمایندگان هر منطقه آمایشی طی جلساتی پیرامون مباحث آمایش و تهیه سند رایزنی می کنند که هفته پیش این جلسه به میزبانی البرز برگزار شد. اگر این اسناد در کنار هم قرار گیرند مسیر رسیدن به هدف هموارتر می شود.

عدالتی همچنین از تهیه سامانه رصد و پایش سند آمایش خبر داد و گفت: با این سامانه هیچ دستگاهی از وظایف خود عدول نمی کند و روند تحولات به شکل دائمی رصد می شود.

وی تصریح کرد: برای پرهیز از تک بعدی شدن نتایج پرسشنامه های استفاده از دیدگاه صاحبنظران توسعه، مقرر شد تا همه کنشگران اصلی و موثر بر سازمان فضایی استان، مشارکتی فعال در تکمیل این پرسشنامه ها داشته باشد. به همین منظور استفاده از ظرفیت موجود استان در بخش غیردولتی همچون شهرداری ها، اتاق اصناف، جامعه مهندسین مشاور، پیمانکاران و ... می تواند در تحقق این رویکرد مشارکتی فضای مطلوب و قابل دفاع تری برای ترسیم و تحقق سند امایش استان ایفا کند.

براساس این گزارش؛ در این جلسه براساس پیشنهاد دستگاه های اجرایی مقرر شد تا جلسه ای به طور خاص با محوریت تعریف و تشریح مفاهیم آینده نگاری توسط ناظر علمی سند برگزار شود. همچنین موضوع و محتوای این سند طی جلسه ای مجزا با مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شور گذاشته شود.

در پایان یازدهمین جلسه کارگاه تدوین سند آمایش، برگزاری جلسات در کمیته های برنامه ریزی شهرستان ها به سمع و نظر اعضا جلسه رسید و از شنبه 23 بهمن ماه کارگاه سند آمایش استان تهران وارد شهرستان ها می شود.