سه شنبه 30 مهر 1398 _ 22 صفر 1441 _ 22 اکتبر 2019
 گزارش تصویری
گزارش تصویری/ بیست و پنجمین جلسه شورای معاونین سازمان

گزارش تصویری/ بیست و پنجمین جلسه شورای معاونین سازمان

گزارش تصویری/ بیست و چهارمین جلسه شورای معاونین سازمان

گزارش تصویری/ بیست و چهارمین جلسه شورای معاونین سازمان

گزارش تصویری/ دیدار رییس سازمان و معاونین با استاندار تهران

گزارش تصویری/ دیدار رییس سازمان و معاونین با استاندار تهران

گزارش تصویری/ بیست و سومین جلسه شورای معاونین سازمان

گزارش تصویری/ بیست و سومین جلسه شورای معاونین سازمان

گزارش تصویری/  جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در شهرستان فیروزکوه

گزارش تصویری/ جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در شهرست ...

آرشیو Print RSS
 
 گفتگو
بررسی کارشناسی  مجدد مستندات عملکردی سال 1395 دستگاه¬های اجرایی استان

بررسی کارشناسی مجدد مستندات عملکردی سال 1395 دستگاه¬های اجر ...

کارمندان 30 دستگاه اجرایی استان تهران رسمی و پیمانی شدند

کارمندان 30 دستگاه اجرایی استان تهران رسمی و پیمانی شدند

بررسی سند برنامه ششم توسعه استان در آخرین جلسه شورای برنامه ریزی سال95

بررسی سند برنامه ششم توسعه استان در آخرین جلسه شورای برنامه ...

رویکردهای اصلی بودجه 96 استان تهران/پیش بینی افزایش 6 درصدی درآمدها

رویکردهای اصلی بودجه 96 استان تهران/پیش بینی افزایش 6 درصدی ...

اطلاعات استان تهران به روز شد/انجام 25 طرح آماری در سال95

اطلاعات استان تهران به روز شد/انجام 25 طرح آماری در سال95

آرشیو Print RSS
 
 لینکهای تصویری سمت چپ
 
تاریخ : يکشنبه 18 تير 1396     |     کد : 656

انتصاب جناب آقای ترکی بعنوان عضو "ستاد تدوین برنامه ملی آمار"

انتصاب جناب آقای ترکی بعنوان عضو "ستاد تدوین برنامه ملی آمار"

جناب آقای پارسا رئیس مرکز آمار ایران طی حکمی جناب آقای ترکی را بعنوان عضو "ستاد تدوین برنامه ملی آمار"  را در راستای ماده 10 قانون احکام دائمی برنامه و مصوبه جلسه شورای عالی آمار منصوب کردند.
جهت گیری های کلی و راهبردی کلان برنامه به شرح ذیل می باشد:
1-ایجاد نظام مدرن آمارهای ثبتی مبنا با هدف کاهش چشمگیر هزینه های تولید و بار پاسخگویی
2-بازنگری در قوانین و مقررات متناسب با الزامات نظام آماری مدرن و حاکمیتی بودن امر آمار
3-بازمنهدسی ساختار و وظایف نظام آماری ایران با محوریت موضوع مرجعیت آمارهای رسمی کشور
4-توسعه نظام مدیریت کیفیت آمارهای رسمی با هدف تهیه و انتشار آمارهای با کیفیت
5-توسعه فناوری های مدرن به منظور توسعه شبکه ملی آمار و پایگاه اطلاعات آماری کشور
6-نهادینه کردن اصول بنیادین ده گانه آمار رسمی و اصل جریان یکطرفه ریزداده ها به مرکز آمار ایران
7-ارتقای آگاهی و اعتماد عمومی به آمارهای رسمی و افزایش سرمایه اجتماعی در این زمینه
8-ظرفیت سازی و توانمندسازی منابع انسانی نظام آماری کشور
9-اجرای کامل قوانین و مقررات نظام آماری و نظارت و ارزیابی مستمر
10-ایجاد نظام متمرکز توزیع و تخصیص اعتبارات فعالیت ها و طرح های آماری کشور
11-ترویج و اشاعه کاربرد و تفسیر صحیح آمارهای رسمی در بین سیاستگذاران، برنامه ریزان و محققین


PDF چاپ چاپ