کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

گزارش تصویری/سومین جلسه شورای معاونین سازمان مدیریت تهران

گزارش تصویری/سومین جلسه شورای معاونین سازمان مدیریت تهران سومین جلسه شورای معاونین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران به ریاست نعمت الله ترکی برگزار شد.
يکشنبه 16 ارديبهشت 1397

////////////////////////

////////////////////////
يکشنبه 9 ارديبهشت 1397

عکس ها آپلود شده/گزارش تصویری را بزن//من تلگرامم چون زیا باز کردم دیگه

عکس ها آپلود شده/گزارش تصویری را بزن//من تلگرامم چون زیا باز کردم دیگه باز نمیشه/ بدبخت شدم کسی چیزی ارسال کرد پیامک کن برام
شنبه 7 بهمن 1396

گزارش تصویری/بیست و نهمین جلسه شورای معاونین سازمان مدیریت تهران

گزارش تصویری/بیست و نهمین جلسه شورای معاونین سازمان مدیریت تهران بیست و نهمین جلسه شورای معاونین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران به ریاست نعمت الله ترکی برگزار شد.
دوشنبه 25 دي 1396

ضرورت استفاده از فناوری اطلاعات برای ارتباط شفاف مدیران پایتخت با مردم

ضرورت استفاده از فناوری اطلاعات برای ارتباط شفاف مدیران پایتخت با مردم رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: با توجه به ظرفیت فناوری اطلاعات در استان ها و کشور می توان از این فرصت برای ارتباط شفاف با مردم و در جریان گذاشتن اقدامات مدیران پایتخت بهره برد.
دوشنبه 25 دي 1396

ضرورت استفاده از فناوری اطلاعات برای ارتباط شفاف مدیران پایتخت با مردم

ضرورت استفاده از فناوری اطلاعات برای ارتباط شفاف مدیران پایتخت با مردم رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: با توجه به ظرفیت فناوری اطلاعات در استان ها و کشور می توان از این فرصت برای ارتباط شفاف با مردم و در جریان گذاشتن اقدامات مدیران پایتخت بهره برد.
دوشنبه 25 دي 1396

ضرورت استفاده از فناوری اطلاعات برای ارتباط شفاف مدیران پایتخت با مردم

ضرورت استفاده از فناوری اطلاعات برای ارتباط شفاف مدیران پایتخت با مردم رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: با توجه به ظرفیت فناوری اطلاعات در استان ها و کشور می توان از این فرصت برای ارتباط شفاف با مردم و در جریان گذاشتن اقدامات مدیران پایتخت بهره برد.
دوشنبه 25 دي 1396

///

///
شنبه 23 دي 1396

///

///
شنبه 23 دي 1396

تهران زیر کشت "گیاهان دارویی" می‌رود

تهران زیر کشت "گیاهان دارویی" می‌رود رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با بیان اینکه کشت "گیاهان دارویی" در حوزه کشاورزی برای نخستین بار در استان انجام می‌شود، تصریح کرد: این پروژه به‌شکل گلخانه‌ای کار خود را آغاز کرده است و به‌شکل بخش خصوصی اداره خواهد شد.
چهارشنبه 6 دي 1396