کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

ffffffffffffff

ffffffffffffff fffffffffff
يکشنبه 9 دي 1397

استاندار تهران در جلسه شورای برنامه ریزی استان تهران مدیران را به اجرای کامل سند توسعه تهران و آمایش سرزمینی تاکید کرد.
شنبه 1 دي 1397

بهره گیری از نظرات متقن، مستدل و علمی خبرگان جامعه در پاسخ به چالش‌های مهم و پیچیده کشور

بهره گیری از نظرات متقن، مستدل و علمی خبرگان جامعه در پاسخ به چالش‌های مهم و پیچیده کشور
چهارشنبه 14 شهريور 1397

بازديد نعمت الله ترکی از پروژه ساختمان اداري استاندارد تهران

بازديد نعمت الله ترکی از پروژه ساختمان اداري استاندارد تهران رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از اداره كل استاندار استان تهران و پروژه ساختمان در حال ساخت اين اداره كل بازدید کرد.
پنجشنبه 21 تير 1397

بازديد نعمت الله ترکی از پروژه ساختمان اداري استاندارد تهران

بازديد نعمت الله ترکی از پروژه ساختمان اداري استاندارد تهران رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از اداره كل استاندار استان تهران و پروژه ساختمان در حال ساخت اين اداره كل بازدید کرد.
پنجشنبه 21 تير 1397

مرحوم «حمیدزاده» دانشمندی برجسته بود

مرحوم «حمیدزاده» دانشمندی برجسته بود رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: مرحوم حمیدزاده دانشمندی برجسته بود که خدمات بزرگی به یادگار گذاشت.
سه شنبه 12 تير 1397

مرحوم «حمیدزاده» دانشمندی برجسته بود

مرحوم «حمیدزاده» دانشمندی برجسته بود رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: مرحوم حمیدزاده دانشمندی برجسته بود که خدمات بزرگی به یادگار گذاشت.
سه شنبه 12 تير 1397

//////////////////////////

//////////////////////////
يکشنبه 27 خرداد 1397

ترکی:اجرای 70 درصد مصوبات شورای برنامه ریزی در رباط کریم

ترکی:اجرای 70 درصد مصوبات شورای برنامه ریزی در رباط کریم رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از اجرای 70 درصدی مصوبات شورای برنامه ریزی استان در شهرستان رباط کریم خبر داد.
يکشنبه 27 خرداد 1397

سسسسسسسسسس

سسسسسسسسسس سسسسسسسسسسس
دوشنبه 21 خرداد 1397